"Fa'auta, o le mea e matua lelei ma le matagofie lava, pe a nonofo faatasi lava o uso."

"How good and pleasant it is when God's people live together in unity"

 

Live Stream Recording

Available for 
Saturday, May 1, 2021
&
Monday, May 3, 2021
Services